top of page

Mediacje

Ideą mediacji rodzinnych i rozwiązywania konfliktów w obecności mediatora jest wzajemny szacunek, respektowanie swoich praw i praw drugiego człowieka.Spotkania te uczą, że każdy ma prawo mieć inne zdanie. To, że ludzie powiedzą sobie, jak widzą dany problem, dają szansę na wysłuchanie drugiej, powoduje zmniejszenie napięcia między stronami, pozwala zobaczyć, w jaki sposób druga strona widzi sytuację, a czasem zrozumieć,dlaczego trudno jest się porozumieć. Cenne jest uświadomienie sobie przez obie strony konfliktu przyczyn i okoliczności takiego stanu rzeczy.

Mediacja może być pomocna w konfliktach pomiędzy:

 • małżonkami, którzy chcą się rozstać

 • małżonkami, którzy chcą być razem i radzić sobie z trudnościami w związku

 • rodzicami a dziećmi,

 • rodzeństwem,

 • dziadkami a dziećmi

 • synową (zięciem) i teściową czy teściem,

 • w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

 

W sprawach okołorozwodowych, zwłaszcza w związkach, gdzie jest dziecko, należy mieć przede
wszystkim na względzie dobro dziecka. Rozstanie, separacja, rozwód to sytuacje wyjatkowo trudne
dla dorosłych, ale przede wszystkim dla ich dzieci. Napięcie, stres, poczucie zranienia, spiętrzenie
codziennych obowiązków, nie pomagają w podejmowaniu słusznych decyzji.
W odnalezieniu się w nowej dla wszystkich sytuacji pomoże Plan Opieki Rodzicielskiej (zwanej
także Planem Wychowawczym; art. 58 §1 k.r.o.) który pomaga rodzicom usystematyzować nowe
zadania wychowawcze i edukacyjne oraz nowe zasady wzajemnej opieki nad dzieckiem (dziećmi).
Plan przede wszystkim może zaoszczędzić dziecku przykrych konsekwencji rozwodu,
rozczarowania, związanego z decyzją rodziców oraz poczucia zagubienia i winy.


W obecności mediatora rodzice maja możliwość wspólnego nakreślenia ram wychowawczych m.in:

 • miejsca zamieszkania i kontaktów z drugim rodzicem,

 • kontaktów dziecka z innymi członkami rodziny

 • udziału rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka (dzieci)

 • kosztach utrzymania dziecka

 • i innych szczegółowych zagadnieniach związanych z wychowaniem dziecka i innych spraw.

 

Oferuję również indywidualne spotkania dla rodziców z dziećmi, którzy:

 • dostrzegają problem w relacjach ze swoimi dziećmi i nie potrafią a się porozumieć

 • szukają planu działania

 • potrzebują osoby trzeciej, zapewniającej spokojne warunki do rozmowy.

bottom of page